ห้องเตียงเดี่ยว สำหรับ 1-2 ท่าน

รายละเอียด

ห้องเตียงคู่ สำหรับ 2-4 ท่าน

รายละเอียด

ห้องเตียงคู่ สำหรับ 1-2 ท่าน

รายละเอียด

ห้อง 4 เตียง พักได้ 6 ท่าน

รายละเอียด

ห้องเตียงคู่ สำหรับ 3 ท่าน

รายละเอียด

ห้องประชุม สัมนา รับลูกค้าได้ 180 คน

รายละเอียด

ห้องอาหาร และจัดเลี้ยง

รายละเอียด