บริการห้องประชุม สัมมนา และ ห้องจัดเลี้ยง
พร้อมโปรเจคเตอร์ อินเตอร์เน็ต Wi Fi Spot
และ เครื่องเสียง