โทรศัพท์ 080-628-5566

โรงแรมหิรัญแกรนด์

234 หมู่ 6 บ้านเหล่าซอย 3 (ซอยหน้าวัดจันทรสามัคคี)
ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ 080-628-5566
โทรสาร 042-467558
E-mail : info@hirungrandhotel.com
เว็บไซต์ : www.hirungrandhotel.com
โทรศัพท์ 080-628-5566